Gata där nya hus byggs.

Bygglov

Du behöver oftast bygglov om du vill
bygga en ny byggnad, bygga till
eller göra vissa andra ändringar
på din byggnad. 

 

Bygglov behövs för att se till att alla regler
för din nya eller ändrade byggnad följs.
Det kan bland annat handla om att byggnaden
ska följa vissa regler för hur byggnaden
får se ut i just ditt område.
Detta kallas för planbestämmelser. 

 

Det finns också tekniska krav som
din byggnad måste få godkänt på.
Kraven handlar bland annat om
att byggnaden ska vara stabil,
inte skada din hälsa och
vara brandsäker.

 

Har du funderingar kring bygglov 
eller behöver hjälp med din ansökan? 
Kontakta kontaktcenter som hjälper dig 
med enklare frågor eller hänvisar dig vidare 
till rätt person på bygglovenheten.
Telefonnumret till kontaktcenter är 0500-49 80 00.