Bild på villor och höghus.

Energirådgivning

Du kan få gratis rådgivning om energi
och klimat i din bostad.
Det får du genom att kontakta
Skövdes energi- och klimatrådgivning.


Energi- och klimatrådgivningen
ger dig tips och råd om hur du kan
minska din användning av el och värme.
De ger också tips på hur du kan
minska din påverkan på miljön.


Du kontaktar klimat- och energirådgivningen
genom länken till e-tjänsten nedan.
E-tjänsten är inte lättläst.


E-tjänst: Klimat- och energirådgivning


Du kan få hjälp med att fylla i e-tjänsten
om du ringer till kontaktcenter.
Telefonnumret är 0500-49 80 00.