Ombyggnation av Hertig Johans torg

Samhällsutveckling och planering

Skövde får fler och fler invånare varje år.
Det gör att fler bostäder behövs i Skövde.
För att alla som vill bo i Skövde ska få plats
och trivas behövs planering av staden.

Skövde kommun gör därför planer
för hur staden ska växa och bli bättre.
Bland annat genom att bygga
nya områden med bostäder och
att göra våra centrum bättre.

Varje kommun ska ha en översiktsplan.
En översiktsplan beskriver
hur kommunen kommer att använda
sin mark och vattnet i kommunen.

Översiktsplanen använder kommunen 
vid nya bygganden och vid ändringar
av bygganden som redan finns.