Bilar med Skövde kommuns lofotyp

Bil- och cykelpool

AVA sköter de leasingbilar som hör till stadshusets bilpool

Arbetsmarknadsenheten rekonditionerar och sköter om de fordon som ingår i stadshusets bilpool som är placerad på Badhusgatan 1. Vi ansvarar också för skötsel och underhåll av de bokningsbara cyklar som finns tillgängliga i stadshuset.