Arbetscenter

På arbetscenter finns arbetshandledare som stöttar dig i riktning att komma vidare in på arbetsmarknaden. Här genomförs arbetsträning, praktik och olika arbetsmarknadsanställningar. De arbetsuppgifter som finns på arbetscenter ska bidra till att du kan ta dig närmare arbete eller studier men också för att får arbetslivserfarenhet och på så sätt stärker dina möjligheter till en anställning på den reguljära arbetsmarknaden. 

Delar av arbetscenter har också arbetsuppgifter i utredningssyfte.

En placering i någon av verksamheterna sker på initiativ av en arbetsmarknadskonsulent som arbetar i vägledningscenter. Placering på arbetscenter syftar till att ge personer, som inte kommit in på eller som förlorat kontakten med arbetsmarknaden, en meningsfull arbetsuppgift och ett individuellt stöd som ger möjlighet till inträde på arbetsmarknaden.

Personer som är aktuella för att delta i verksamheterna är de som till exempel varit långvarigt arbetslösa och/eller har funktions- eller arbetshinder av olika slag.

Våra arbetshandledare arbetar inom följande områden:

  • Montering
  • Administration
  • Slangtillverkning
  • Snickeri/verkstad/måleri
  • Kök, städ och café AME-huset
  • Yttre fastighetsskötsel AME-huset
  • Bil- och cykelpool AME-huset

 

Arbetscenter utför även tjänster inom Skövde kommuns sektorer men även till våra medborgare.

Tjänster inom Skövde kommun sektorer

 

Tjänster för Skövde kommuns medborgare