Rusta och Klargöra

"Cresco Creare" och "En Väg In"

Rusta

I Rusta använder vi en kartläggningsmetod (BIP-metoden) från projektet Cresco Creare där deltagaren får skatta och prata kring sin livssituation för att sedan komma fram till en handlingsplan. I denna insats är samverkan och parallella insatser av stor vikt.

Den danska BIP-studien lägger grunden för en metod där kartläggning och uppföljning av individens arbetsförmåga mäts och förbättras med hjälp av progressionskort. Projektet har arbetat med individer i behov av stöd inom målgrupperna; psykisk ohälsa, missbruksproblematik och utrikesfödda.

Projektet avsåg testa och utveckla BIP-modellen till en “Skaraborgsmodell”. 370 individer från 12 olika kommuner i Skaraborg med försörjning både från kommunen och Försäkringskassan deltog i projektet. Visionen med projektet var att fler individer skulle nå arbete/studier med hjälp av en samordnad Skaraborgsmodell.

Klargöra

I Klargöra använder vi oss av konceptet från insatsen En Väg In där vi klargör och stärker deltagarens möjligheter att nå arbete eller studier. Här klargör vi de eventuella hinder som finns och vilka anpassningar som behövs för personen att klara ett arbete.

Klargöra finns för dig som har varit borta från arbetsmarknaden en tid eller som av olika skäl är osäker på hur du klarar olika typer av arbete. Det är ett bra alternativ för dig som vill göra stegförflyttningar mot arbete/studier och på sikt nå egen försörjning och en bättre livskvalitet. Vi tar emot deltagare från Försäkringskassan, sektor Socialtjänst och Västra Götalandsregionen.

Ansökan föregås av ett möte där du och din handläggare på myndigheten gemensamt beslutar om att göra en ansökan till Klargöra. Ansökan fylls i av dig som vill delta tillsammans med myndigheten.

Mer information om Klargöra hittar du till höger under ”Information – En Väg In”.

Obs! Ansökan till Rusta (Cresco Creare) och Klargöra (En Väg In) ligger fr.o.m. den 8/11 2022 i kommunens nya e-tjänsteplattform och ser därför lite annorlunda ut än tidigare.