Vägledningscenter

På vägledningscenter träffar du en arbetsmarknadskonsulent som tillsammans med dig kartlägger dina mål, behov och resurser. Därefter görs en individuell handlingsplan för hur du ska komma vidare mot en egen försörjning genom arbete eller studier. På vägledningscenter arbetar vi i olika insatser men med samma syfte att vägleda våra deltagare mot arbete eller studier.

Graden av stöttning och deltagande i olika aktiviteter avgörs av den handlingsplan som deltagaren tar fram tillsammans med någon av enhetens arbetsmarknadskonsulenter.

De verktyg som vi använder är arbetsträning, praktik, arbetsförberedande aktiviteter samt tidsbegränsad arbetsmarknadsanställning enligt Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA). Syftet med en anställning enligt avtalet är att stärka arbetstagarens möjligheter att få en reguljär anställning som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Vår arbetsprocess

 

Våra arbetsmarknadskonsulenter arbetar med följande insatser: (klicka på respektive insats för att läsa mer)