Uppdraget AME

Service till för kommunens verksamheter

Arbetsmarknadsenheten på AVA har i mån av tid möjlighet att hjälpa andra enheter inom kommunen med att flytta hela eller delar av deras verksamhet.

Förvaltningsservice består av en arbetshandledare samt deltagare som ingår i olika  arbetsmarknadsåtgärder.