Verkstad

Underhåll och reparationer

Serviceverkstaden på arbetsmarknadsenheten utför underhåll och reparationer av arbetsredskap.