Reparationer och förbättringar

Enklare tillverkning och reparationer

Snickeriverkstaden på arbetsmarknadsenheten utför enklare tillverkning och reparationer åt kommunala förvaltningar.