Matcha

I insatsen matcha arbetar vi huvudsakligen med tidsbegränsade arbetsmarknadsanställningar för att du ska få arbetslivserfarenhet och på så sätt komma närmare den reguljära arbetsmarknaden. Matcha är en insats för dig mellan 19–64 år som av olika skäl inte kommit in på eller förlorat kontakten med arbetsmarknaden.

 Vi använder oss av tidsbegränsade anställningar enligt Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA) inom arbetsmarknadsenhetens verksamhet och inom Skövde kommuns olika sektorer.

BEA är ett avtal för arbetsmarknadspolitiska insatser. Syftet med en anställning enligt avtalet är att stärka arbetstagarens möjligheter att få en reguljär anställning som efterfrågas på arbetsmarknaden. Avtalet reglerar de anställningsvillkor, inklusive lönesättning, som gäller för arbetstagare som omfattas av avtalet.

Arbetsmarknadskonsulenterna samarbetar med Arbetsförmedlingen gällande olika bidragsanställningar för anställning inom kommunen. Matcha är vår insats som är närmast arbetslinjen och många personer som deltar har ofta behov av att träna mer i det svenska språket.