Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Pågående projekt

Välkommen till vår karta för pågående projekt! Här kan du läsa om hur och varför vi förändrar och förnyar Skövde. Projekten kretsar kring utvecklingen av vår stadsmiljö, med vägar, gator, infrastruktur och parker, samt nya byggnader eller bostadsområden och förbättringar i de områden som redan finns.

Projekten är indelade i kategorier för att underlätta för dig att hitta det du söker. Vissa projekt ingår under flera kategorier. Klicka på en kategori för att enbart visa dessa projekt på kartan.

Du kan även hitta tillfälliga avstängningar i en egen kategori. Här lägger vi in kortare arbeten och vägavstängningar. Vid akuta arbeten hänvisar vi till våra kanaler på sociala media eller Kontaktcenter för mer information.

Projekt i Skövde kommun49