1. Vad är ett yttrande?

Om du misstänks för att ha begått ett brott kan polisen eller åklagaren begära ett yttrande från oss på sektor socialtjänst. Det betyder att en socialsekreterare behöver träffa dig och dina vårdnadshavare för att få information om din livssituation.

Efter vårt möte sammanställer vi vad som kommit fram i vårt samtal och gör även en bedömning om du är i behov av hjälp från oss. Denna information skickas till polisen eller åklagaren. Åklagaren har sedan yttrandet till hjälp när beslut ska fattas om straffvarning eller om åtal ska väckas. Om åklagaren bestämmer sig för att väcka åtal och du döms för brottet har yttrandet betydelse för vilken påföljd domstolen kommer att välja.

När vi får en begäran om yttrande måste vi inleda en utredning enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen. Vill du veta mer om vad en utredning innebär så hittar du information här.

Datum