Presentkort på familjerådgivningen

Familjerådgivningen satsar nu extra på Skövdes nyblivna föräldrar. Vi ser vikten av att vårda relationen i ett tidigare skede, att därmed stå bättre rustade att möta de utmaningar som kan uppstå i och med föräldraskapet.

Genom ELIN-medel från Skövde kommun och genom samarbete med BVC delas presentkort ut, på ett första förebyggande familjerådgivningssamtal, till alla nyblivna föräldrar i Skövde kommun. Detta sker vid 3-månadsbesöket på BVC med start 1 okt och pågår under ett år.

Samtalen kan handla om:

- Att bli och vara förälder
- Anknytning
- Att hålla kärleksrelationen levande
- Kommunikation och konfliktlösning
- Familjepusslet
- Sex och samliv
eller
- något helt annat som är angeläget för föräldrarna 

Ett samtal kan ge möjlighet att:

- Lättare lyssna och tala med varandra
- Förstå och acceptera sig själv, sin partner och relationen
- Bevara fysisk och känslomässig närhet
- Inte glömma bort varandra som par, när fokus naturligt förändras till föräldraskapet och barnet
- Som par och föräldrar hitta sina nya roller och stödja varandra att utvecklas i familjen

Vid behov bokar vi tolk.

Alla nyblivna föräldrar i Skövde kommun får en goodiebag som bland annat innehåller presentkort och mössa.

Att boka en tid på familjerådgivningen kan ses som en kärlekshandling i sig och ett led i viljan att möta och förstå varandra.