Presentkort på familjerådgivningen

Nu förlänger vi presentkortens giltighetstid! Tillhör du dem som har ett presentkort på ett förebyggande samtal på familjerådgivningen, som gick ut 2021-12-31. Tveka inte att ringa till familjerådgivningen om du vill boka ett samtal så hjälper vi dig.

Under några år har familjerådgivningen med hjälp av BVC delat ut present-kort på ett gratis förebyggande samtal på familjerådgivningen till alla nyblivna föräldrar i Skövde. Alla nyblivna föräldrar i Skövde kommun får en goodiebag som bland annat innehåller presentkort och mössa.

Detta är en satsning inom familjerådgivningens förebyggande arbete med målet att främja en god uppväxtmiljö för ”små Skövdebor”. Genom att vårda parrelationen i ett tidigt skede kan man även som föräldrar stå bättre rustad att möta de utmaningar som kan uppstå i föräldraskapet.

Projektet har fallit väl ut och vi kunde glädjande nog förlänga projektet tom 2023. ”Goodybagen” innehåller, förutom presentkortet, en reflex, en skrift om relationen och familjeliv och en babymössa med texten ”Jag är Skövdes framtid”.
Kassen delas ut av sköterskorna på BVC vid tremånadersbesöket.

Ett samtal på Familjerådgivningen kan handla om:

- Att bli och vara förälder
- Anknytning
- Att hålla kärleksrelationen levande
- Kommunikation och konfliktlösning
- Familjepusslet
- Sex och samliv
eller
- något helt annat som är angeläget för föräldrarna 

Ett samtal kan ge möjlighet att:

- Lättare lyssna och tala med varandra
- Förstå och acceptera sig själv, sin partner och relationen
- Bevara fysisk och känslomässig närhet
- Inte glömma bort varandra som par, när fokus naturligt förändras till föräldraskapet och barnet
- Som par och föräldrar hitta sina nya roller och stödja varandra att utvecklas i familjen

Vid behov bokar vi tolk.

Att boka en tid på familjerådgivningen kan ses som en kärlekshandling i sig och ett led i viljan att möta och förstå varandra.