Frågor och svar om familjerådgivningen

1. Hur kommer jag i kontakt med er?

Du kan boka tid för nybesök via vår e-bokning.
Du kan även ringa. Vi har telefontid måndag, onsdag, fredag mellan kl.10:15-11:45, telefon 0500-49 87 04 för tidsbokning och rådgivning. Det går bra att lämna meddelande på telefonsvararen dygnet runt. Har du varit på familjerådgivningen och vill boka, ändra eller avboka en tid går det bra att ringa. Du kan också nå oss via kommunens e-tjänst Kontaktförfrågan.

2. Vilka söker familjerådgivning?

Familjerådgivningen ger samtalshjälp för vuxna: par, ensamstående eller familjemedlemmar.
Man kan komma hit själv om man inte kan ta med sin partner eller familjemedlem.

3. Hur hittar jag till er?

I Skövde finns vi på Staketgatan 14.
Parkering finns på Sandtorget, bakom SLA-huset eller vid Arena Skövde.

I Mariestad finns vi på Blombackagatan 16.
Ingång via Maria Novas huvudentré. Följ skyltarna från receptionen åt vänster, sedan en trappa upp.

4. Vilka problem kan man ta upp på familjerådgivningen?

Så här kan det vara:

 • Ni har svårt att prata med varandra
 • Dina eller era känslor har förändrats
 • Ert sexuella samliv fungerar inte längre
 • Ni har frågor kring skilsmässa och separation
 • Ni har svårt att få den nya familjen att fungera
 • Ni har konflikter i era släktrelationer
5. Vilken sekretess gäller på familjerådgivningen och måste jag säga vad jag heter när jag bokar tid?

Familjerådgivningen har särskilt sträng sekretess som bara kan brytas i vissa speciella situationer. Viktigaste undantaget är om familjerådgivaren i ett samtal får veta att ett barn utsätts för fysiskt, psyksikt eller sexuellt våld i hemmet. Då måste vi anmäla till socialtjänsten i den kommunen barnet bor.

Familjerådgivaren skriver inga journaler.

Du kan vara anonym om du vill. Det innebär att du inte behöver säga vad du heter eller var du bor. Ring då och boka tiden utan att säga ditt namn och be att få vara anonym.

6. Hur betalar jag avgiften och ingår det i högkostnadsskyddet?

Du betalar vid besöket.
Kostnaden ingår inte i högkostnadsskyddet.
Du kan betala med swish.
Du kan även betala kontant om du tex inte vill att någon skall kunna se att du har varit här.
Du kan få gå utan kostnad om du behöver. Ta i så fall upp det med din familjerådgivare eller när du bokar tiden.

7. Blir man hjälpt av familjerådgivningen?

Det finns forskning som visar att de flesta upplever en förbättring i relationen efter kontakten med familjerådgivningen och också att effekten kvarstår efter tid. Du kan läsa mer om detta i Ann-Mari Lundblads doktorsavhandling: ”Kärlek och Hälsa, parbehandling i ett folkhälsoperspektiv”.

8. Hur går ett samtal till?
 • Du/ni bokar tid hos en familjerådgivare genom e-bokning eller telefon.
 • Familjerådgivaren ni träffar har sträng sekretess, du kan vara anonym om du vill.
 • Om man kommer två eller fler personer har man 1 timma och 15 minuter per besök, är man själv har man 1 timma.
 • När du/ni kommer på ditt/ert första besök berättar du/ni om era relationsproblem och tillsammans med familjerådgivaren kommer ni fram till på vilket sätt ni kan arbeta med relationen och hitta olika lösningar.
 • Du/ni bokar nya tider med samma familjerådgivare.
 • Du/ni bestämmer tillsammans med familjerådgivaren när kontakten skall avslutas.