2. Vilka söker familjerådgivning?

Familjerådgivningen ger samtalshjälp för vuxna: par, ensamstående eller familjemedlemmar.
Man kan komma hit själv om man inte kan ta med sin partner eller familjemedlem.

Datum