5. Vilken sekretess gäller på familjerådgivningen och måste jag säga vad jag heter när jag bokar tid?

Familjerådgivningen har särskilt sträng sekretess som bara kan brytas i vissa speciella situationer. Viktigaste undantaget är om familjerådgivaren i ett samtal får veta att ett barn utsätts för fysiskt, psyksikt eller sexuellt våld i hemmet. Då måste vi anmäla till socialtjänsten i den kommunen barnet bor.

Familjerådgivaren skriver inga journaler.

Du kan vara anonym om du vill. Det innebär att du inte behöver säga vad du heter eller var du bor. Ring då och boka tiden utan att säga ditt namn och be att få vara anonym.

Datum