8. Hur går ett samtal till?

  • Du/ni bokar tid hos en familjerådgivare genom e-bokning eller telefon.
  • Familjerådgivaren ni träffar har sträng sekretess, du kan vara anonym om du vill.
  • Om man kommer två eller fler personer har man 1 timma och 15 minuter per besök, är man själv har man 1 timma.
  • När du/ni kommer på ditt/ert första besök berättar du/ni om era relationsproblem och tillsammans med familjerådgivaren kommer ni fram till på vilket sätt ni kan arbeta med relationen och hitta olika lösningar.
  • Du/ni bokar nya tider med samma familjerådgivare.
  • Du/ni bestämmer tillsammans med familjerådgivaren när kontakten skall avslutas.

Datum