Bild på ett bord med videokamera och mugg på

Marte Meo-metoden

Marte meo-modellen utvecklades först i Holland och har sedan spridits till flera länder.

För att kunna observera och hitta den hjälp som just det specifika barnet behöver, använder Marte meo-terapeuten sig av korta (5-10 minuter) videoinspelningar från vardagliga situationer. Inspelningen sker ofta i barnets hemmiljö. Utifrån dessa videoinspelningar tittar man på barnets samspel med föräldrar och ibland syskon. Fokus i observationen ligger på att stimulera de resurser som finns hos barnet och i dess omgivning.

Föräldrarna tittar sedan på inspelningen tillsammans med Marte meo-terapeuten. Man diskuterar och kan få råd och tips om vilket bemötande barnet behöver för att utvecklas. Denna situation skapar en möjlighet till gemensam reflektion. Med samtalet och bildens hjälp provas nya vägar att komma ur de låsta mönster som man lätt fastnar i när problem uppstår.

Arbetet utgår alltid från de gemensamma mål som föräldrarna tillsammans med Marte meo-terapeuten enats om. Behandlingen på Lundvivegården ges om ett bistånd enligt socialtjänstlagen.

Vill du veta mer om Marte meo-metoden är du välkommen att kontakta Lundvivegården.