Ilska och utbrott

Alla blir vi arga och känner ilska ibland. Det är helt normalt och en sund instinkt, men när ilskan inte kan kontrolleras eller går ut över andra människor inom familjen, bland vänner eller i skolan - då behöver man göra något åt den.

Barn får i allmänhet som mest utbrott och använder som mest fysiskt våld i 2-3 årsåldern. De flesta lär sig därefter att hantera sin aggressivitet. Det finns dock barn och ungdomar som fortsätter att ofta få återkommande våldsamma utbrott och det finns risk att dessa förblir våldsbenägna även som vuxna.

Om man har problem med ilska har man svårt att styra och kontrollera sina impulser, man har lätt för att brusa upp och bli arg. Istället för att lösa situationer genom att exempelvis prata får man utbrott. 

Ofta kan det vara svårt att förstå orsakerna till ilskan. Kanske finns det saker i ens liv som är problematiska, som stör. Det kan till exempel vara att man har det oroligt hemma, att man har en ansträngd relation till familj eller vänner, att man inte trivs i skolan eller att man lever under annan stress. Det kan göra att man bär på en ledsenhet eller oro som visar sig i ett argt beteende. Ilska och utbrott kan också bero på bakomliggande faktorer som inlärningssvårigheter, neurologiska funktionsnedsättningar, beteendestörningar och psykiska trauman.

Hit kan du vända dig

Du som går i skolan kan i första hand vända dig till skolans elevhälsa. Inom elevhälsan arbetar flera olika yrkeskategorier såsom kurator, skolsköterska, skolläkare och psykolog. Mer information om elevhälsan hittar du under "Länkar".

Är du förälder till ett barn som inte går i skolan kan du vända dig till Barnavårdscentralen (BVC). Är du förälder till en tonåring och behöver stöd att hantera bråk och konflikter med honom/henne på ett mer framgångsrikt sätt kan en kurs i föräldrastödsprogrammet Komet vara ett alternativ. Mer information om Komet hittar du under "Länkar".