Ungdomar som misstänks för att ha begått brott

Om du fyllt 15 år är du straffmyndig och det betyder att du kan bli dömd i domstol om du begått ett brott.


Sektor socialtjänst har ett särskilt ansvar för ungdomar mellan 15-17 år som begår brott och ska ibland även ge stöd och vård till ungdomar mellan 18-20 år.    
 

Är du ung och misstänkt för ett brott? Här hittar du frågor och svar: 

1. Vad är ett yttrande?

Om du misstänks för att ha begått ett brott kan polisen eller åklagaren begära ett yttrande från oss på sektor socialtjänst. Det betyder att en socialsekreterare behöver träffa dig och dina vårdnadshavare för att få information om din livssituation.

Efter vårt möte sammanställer vi vad som kommit fram i vårt samtal och gör även en bedömning om du är i behov av hjälp från oss. Denna information skickas till polisen eller åklagaren. Åklagaren har sedan yttrandet till hjälp när beslut ska fattas om straffvarning eller om åtal ska väckas. Om åklagaren bestämmer sig för att väcka åtal och du döms för brottet har yttrandet betydelse för vilken påföljd domstolen kommer att välja.

När vi får en begäran om yttrande måste vi inleda en utredning enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen. Vill du veta mer om vad en utredning innebär så hittar du information här.

2. Ska föräldrarna vara med vid besöket?

Om ungdomen är under 18 år ska minst en av vårdnadshavarna vara med vid besöket. Om ungdomen är över 18 år, och själv vill, får naturligtvis föräldrarna vara med vid besöket.

3. Hur går ett besök till?

När du kommer till sektor socialtjänst sitter du i ett samtalsrum tillsammans med en eller två socialsekreterare som kommer ställa olika frågor om din livssituation. Besöket tar ca en timme.

Lokalerna finns på Kungsgatan 18. 

 

4. Hur får jag veta vad som skrivs i yttrandet?

När socialsekreteraren skrivit färdigt yttrandet meddelas du om innehållet, antingen via brev, telefon eller på annat sätt. Yttrandet skickas sedan till den myndighet som har bett om det.

5. Vad betyder straffvarning?

Om du är mellan 15-17 år och du erkänner brottet kan åklagaren i vissa fall besluta om straffvarning. Det betyder att det inte blir någon rättegång.

Ibland kan en ungdom behöva hjälp och stöd från sektor socialtjänst. Hur den hjälpen ska se ut planeras tillsammans med ungdomen och vårdnadshavarna. Straffvarningen ges då under förutsättning att ungdomen följer den planering man gjort. Även om man får straffvarning registreras man under tre år i polisens belastningsregister.

6. Åklagaren har väckt åtal, vad betyder det?

Det betyder att åklagaren anser att det finns tillräckliga bevis för att en ungdom har begått ett brott. Då väcker åklagaren åtal och det leder till rättegång. Tingsrätten skickar hem ett brev med information om när rättegången äger rum.

7. Hur går en rättegång till?

Det finns olika hemsidor som beskriver detta. Läs mer på:

www.domstol.se

SO-rummet: Rättegång - Från brott till straff

 

8. Vilka påföljder kan bli aktuella?


Det är domstolen som bestämmer påföljd och det kan bli ungdomstjänst, ungdomsvård,  sluten ungdomsvård eller ungdomsövervakning.  

Ungdomstjänst

Att bli dömd till ungdomstjänst betyder att man ska arbeta mellan 20-150 timmar utan att få lön. Det som avgör antalet timmar är hur allvarligt brottet är som har begåtts. Arbetet kan utföras inom kommunen, en förening eller på ett företag. I ungdomstjänsten ingår alltid ett antal samtal med en socialsekreterare. Syftet med samtalen är att få hjälp att göra andra, bättre val i framtiden. Ibland sker samtalen tillsammans med vårdnadshavare. Ungdomstjänsten utförs utanför skoltid. I vissa fall kan ungdomstjänst kombineras med ungdomsvård. 
 

Ungdomsvård

Ibland kan en ungdom mellan som begått ett brott behöva hjälp från sektor socialtjänst. Det kallas för att man har ett särskilt behov av vård och domstolen kan då döma till ungdomsvård. Vad som ingår i ungdomsvården anpassas utifrån dina behov. 

I vissa fall, om det handlar om ett mer allvarligt brott, kan man dömas till ungdomsvård kombinerat med ungdomstjänst eller böter. 

Sluten ungdomsvård

Om en ungdom mellan 15-17 år begått ett mycket allvarligt brott där påföljden egentligen skulle varit fängelse om ungdomen varit äldre kan domen bli sluten ungdomsvård. Ungdomen placeras då i ett låst boende under så lång tid som domstolen beslutat om, max i fyra år.


Ungdomsövervakning

Den som är mellan 15 och 20 år får dömas till ungdomsövervakning om varken ungdomsvård eller ungdomstjänst bedöms vara tillräckligt ingripande – och om det inte finns tillräckliga skäl för sluten ungdomsvård. Det är huvudsakligen ungdomar i åldern 15-17 år som döms till ungdomsövervakning, och det blir framförallt aktuellt när det handlar om ett allvarligt brott eller upprepad brottslighet.

Den som döms till ungdomsövervakning är skyldig att följa en så kallad verkställighetsplan. Denna plan innehåller alltid att ungdomen:

- ska ha regelbundna möten med en särskild koordinator på frivården,

- är förbjuden att vistas utanför bostaden under vissa tider (exempelvis helgkvällar och
   helgnätter) eller är förbjuden att vara på vissa platser. Detta övervakas/kontrolleras
   med elektroniska hjälpmedel (vanligtvis fotboja),

- är förbjuden att använda narkotika, alkohol eller vissa andra hälsofarliga medel.


Ungdomsövervakning innebär en nära samverkan mellan frivården och socialtjänsten, men det är frivården (Kriminalvården) som är ansvarig för att kontrollera att ungdomen följer det som bestämts i verkställighetsplanen. 

Här hittar du mer information om ungdomsövervakning.