Kartläggningsmaterial

Här hittar du kartläggningsmaterial för området "Sköta sin hygien" .

Det är alltid viktigt att ta reda på hur saker och ting fungerar och varför det eventuellt inte fungerar som önskat - innan man går vidare med åtgärder.

Börja därför alltid med att kartlägga - innan du planerar eventuellt stöd!


Om det inte finns något material här eller om du söker mer generellt material som täcker in flera områden - så finns det sådant material under huvudkategorin Kognition & kognitivt stöd. Om det inte finns något att hitta här har vi antingen inte hittat något eller inte skapat något eget än. Hör gärna av dig om du har tips på bra material!

Under huvudkategorin Kognition & kognitivt stöd hittar du även "Handbok för boendestödjare". Det är vårt övergripande kartläggningsmaterial avseende kognitivt vardagsstöd som täcker in de flesta områden man kan svårigheter inom.