Till föräldrar om alkohol/droger

 Varför är alkohol farligt för unga?

Alkohol påverkar unga människor mer än vuxna, både fysiskt och psykiskt. Hjärnan är inte färdigutvecklad och utvecklas ända upp till 25 års ålder. Utifrån det drabbas unga betydligt hårdare av alkoholens skadliga effekter än den som börjar dricka senare. Ungdomar har svårare att bedöma konsekvenser av sitt drickande, vilket gör att de kan råka väldigt illa ut.

Undersökningar visar bland annat att

  • de flesta som hamnar i slagsmål är berusade
  • risken för att utsättas för brott och olyckor ökar i berusat tillstånd
  • de flesta som provar narkotika första gången är berusade
  • de flesta ungdomar som har oönskad och oskyddad sex är berusade

 

Är cannabis verkligen så farligt?

Cannabis är namnet på en grupp hampväxter som hasch och marijuana kommer ifrån. Dessa preparat är olagliga är alltså narkotikaklassade. Det är betydligt farligare att röka cannabis idag än för 20 år sedan. Växterna innehåller ämnet THC (tetrahydrocannabinol) och genom förädling av det har THC-halten ökat, och har således blivit starkare. Priset på cannabis har halverats och tillgången har ökat, det finns överallt och inte mer än ett sms bort. Ytterligare ett problem är även drogromantiska budskap, som flödar på nätet och på sociala medier, vilket många ungdomar anser vara tillförlitliga källor.

Påverkan och tecken:

Röda ögon, ökad aptit, långsammare reflexer, förhöjd puls, yrsel, tid och rum försvinner, försämrat minne och inlärningsförmåga, sömnrubbningar. Långvarigt bruk påverkar hormonbalansen och ökar risken för depression, psykotiska tillstånd och schizofreni.

Droger påverkar alla på kort eller lång sikt. Det påverkar dem som använder drogerna och det påverkar dem runtomkring. Man kan säga att vi påverkas fysiskt, psykiskt och socialt. Det som skiljer ut hur unga människor påverkas är att risken för fysiska skador är större när man är ung. Hjärnan är som ovan nämnt fortfarande under utveckling under hela tonårstiden.

  • tidig debut och regelbunden användning av cannabis leder till lägre IQ
  • viktiga funktioner som minne, koncentration, språklig förmåga, analys och orienteringsförmåga försämras
  • hälften av alla som röker cannabis regelbundet blir beroende
  • risken för olyckor, psykisk ohälsa och utanförskap ökar

 

Tips och råd för dig som förälder

Klicka här för mer information.