Sociala insatsgrupper (SIG)

Sociala insatsgrupper (SIG) bygger på en samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid. Vi tror på förebyggande arbete, på att hjälpas åt i ett tidigt skede – även om oron eller bekymret inte är så stort.

SIG vänder sig till ungdomar, 13-20 år, som befinner sig i riskzonen för att utveckla en kriminell livsstil eller som vill bryta en kriminell livsstil.

SIG syftar till att:

- Samordna stödet kring den unge.
- Utforma en åtgärdsplan för att förhindra/bryta kriminalitet.
- Alla medverkande blir delaktiga och tar sitt ansvar för
  genomförandet.

Utifrån ungdomens behov och önskemål sätter man tillsammans upp mål för framtiden, och planerar vad som behöver göras för att nå dit. Vårdnadshavare får stöd av andra vuxna att hjälpa sitt barn. 

Det är socialtjänstens förebyggande ungdomssamordnare som är samordnare för SIG. De håller i SIG-möten, ser till att alla får möjlighet att lyfta viktig information och frågor, och bjuder in ungdomens kontakter till mötena. Vilka som ska vara med beror på ungdomens behov och situation.

Den unge själv, föräldrar/vårdnadshavare, skolpersonal, polis, personal inom socialtjänst och fritid, anhöriga, tränare med flera kan höra av sig till de förebyggande ungdomssamordnarna för initiera en SIG.

För att professionella från olika myndigheter samt andra aktörer ska kunna prata öppet om den unge och dennes behov krävs ett samtycke från ungdomen och vårdnadshavare. Är ungdomen under 15 år räcker det med att vårdnadshavare samtycker. 

SIG är ett stöd du kan välja själv, det innebär att ungdomen inte registreras hos socialtjänsten.

Du som är ungdom

I en social insatsgrupp (SIG) hjälps flera personer åt för att du ska få det stöd du behöver, både här och nu och för att du ska få en bra framtid. 

Vuxna som deltar brukar ofta vara föräldrar/vårdnadshavare och olika professionella, till exempel socialsekreterare, skolpersonal, polis, personal på fritidsgården eller andra personer som är viktiga i ditt liv.

Du får träffa alla dina kontakter samtidigt, i ett och samma möte. Det innebär att det blir färre möten för dig, eftersom alla hör samma sak på samma gång.

Du hittar mer information i broschyren upp till höger (nedan i mobil).

Kontaktinformation

Vill du veta mer om SIG? Har du behov av SIG eller känner du någon ungdom som har det? Då kan du kontakta kommunens förebyggande ungdomssamordnare, som är samordnare för SIG. De når du via Kontaktcenter på 0500-49 80 00. Du kan också prata med någon annan inom socialtjänsten, skolan, polisen eller på fritidsgården.