Kommunikationstjänster

Datalänk

Datalänk VPN

Drift av kundägd kommunikationsutrustning

IP-port

IP-port för internetåtkomst

Korttidshyra av trådlöst nätverk (wifi)

Trådlöst nätverk (wifi)

IoT