Elfordon

Antalet elfordon har ökan kraftigt de senaste åren, om än från låga nivåer. Bilarna drivs framåt antingen av enbart en elmotor eller av en förbränningsmotor kombinerad med en elmotor. Energin till elmotorn hämtas från batterier.

Elhybrider

I en elhybrid ger elmotorn ett extra krafttillskott vid lägre hastigheter. Detta gör att bränsleförbrukningen minskar eftersom förbränningsmotorn kan användas mer optimalt. Föraren behöver inte tänka på vilken motor som används utan omkoppling sker helt automatiskt. Hybridfordon använder både en förbränningsmotor och en eller flera elmotorer som kraftkälla, en generator samt ett batteri, på engelska kallas de Hybrid Electric Vehicle, HEV. De kan inte laddas via elnätet.

Elbil och laddhybrid

En elbil har inget avgasrör och har heller inga utsläpp, den kan därför bidra till en bättre luft i stadsmiljön. Energin till motorerna kommer från batterier som laddas via elnätet. Laddhybriden kallas även plug-in-hybrid och har två motorer: en förbränningsmotor och en elmotor. Laddhybider har precis som elbilar ett batteri som kan laddas från elnätet, men batteriet räcker inte lika långt som det i de renodlade elbilarna. Laddhybrider tankas därutöver med bensin eller i några fall diesel.

Räckvidden hos en modern elbil varierar mellan olika modeller beroende på hur stort batteriet är, temperaturen ute och hastigheten bilen framförs i. Generellt kan man säga att vid -10 grader Celsius och landsvägskörning (vilket är ett värsta scenario) klarar elbilen 60 procent av den angivna räckvidden (WLTP körcykel). Om du är på jakt efter en ny bil men inte vågar slå till på en elbil tipsar vi om abetterrouteplanner.com. Där kan du välja biltyp, start och slutdestination och sedan tar hemsidan automatiskt fram en rekommenderad körväg med laddstopp inlagda. Perfekt för att få en inblick i hur det är att äga elbil.

Det största hindret idag är nog ändå inte körsträckan, utan laddtiden. Det finns tre olika typer av laddare för en elbil: långsam laddning, semisnabb laddning och snabbladdning.

Långsam laddning är laddning via vanligt eluttag med laddeffekt på mellan 2,3 och 7,4 kW. Som tumregel gäller idag att en timmes långsam laddning ger 1 till 3 mils räckvidd.

Semisnabb laddning har högre effekt än långsam laddning, närmare bestämt mellan 11 och 22 kW. En timmes laddning ger då cirka 5 till 10 mils räckvidd. Den högre effekten åstadkoms genom att man utnyttjar trefasuttag och/eller kraftigare säkring.

EU definierar en laddare som snabbladdare om den kan ge mer än 22 kW. Många snabbladdare som finns idag har en maxeffekt på 50 kW, vilket ger runt 20-25 mils räckvidd per timme. Men utvecklingen går fort och snart kommer laddare som kan ge upp till 250 kW. Inom en snar framtid kommer det troligtvis gå att ladda 10 till 15 mil på runt 5 minuter.

Du kan läsa mer om Skövdes laddstationer här.

Andra fördelar med elbilar är att motorn är väldigt tyst och att det inte sker några utsläpp från avgasröret, eftersom det inte finns något! I högre hastigheter är buller inte av så stor betydelse eftersom det då är däcken som låter mest, men i staden där hastigheterna är låga, skulle fordon med elmotorer kunna minska mängden buller dramatiskt.