Boendeparkering

Under hösten 2018 beslutade kommunfullmäktige att införa boendeparkering i vissa bostadsområden i Skövde kommun. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Vad menas med boendeparkering?

Boendeparkering innebär att folkbokförd boende i ett område mot en månadsavgift kan parkera sitt fordon längre tid än övriga som parkerar i området. Den som har boendeparkeringstillstånd ska kunna parkera upp till sju dygn i följd, medan övriga som parkerar kan stå upp till 24 timmar. All parkering sker i mån av plats, med eller utan tillstånd.

Varför införs boendeparkering?

Medborgarförslag har inkommit om att införa boendeparkering.

Trafik- och parkeringssituationen i områdena Vasastaden, Södermalm, Västermalm och Norrmalm är ansträngd. Fler fordon nyttjar vägarna både till parkering och transport än tidigare.

Räddningstjänst och andra fordon har vid tillfällen inte kunnat ta sig fram på gator i områdena på grund av parkerade fordon.

Det ska vara lätt att parkera rätt.

När börjar boendeparkering att införas?

I oktober 2018 tog kommunfullmäktige beslutet att införa boendeparkering i områdena Norrmalm, Södermalm, Vasastaden och Västermalm. Nu inleder vi processen med de förberedelser som vi måste göra innan boendeparkering kan börja fungera rent praktiskt. Sådana förberedelser kan handla om att skylta om vägarna, bestämma vilka platser som är lämpligast att parkera på samt hitta ett system för betalning som är smidigt. Detta innebär att tillstånden för boendeparkering kan börja gälla under 2019/2020. Mer information om detta kommer vid senare tillfälle.

Arbetet med införande av boendeparkering kommer ske succesivt med start på Vasastaden och Norrmalm, där problemen är som störst, för att sedan fortsätta till övriga områden.

Hur ansöker jag om boendeparkeringstillstånd?

Ansökan kommer ske digitalt via Skövde kommuns hemsida. Om man inte har tillgänglighet till digitala verktyg kan vårt Kontaktcenter vara behjälplig.

Vad kostar boendeparkeringstillståndet?

Avgiften för boendeparkeringstillstånd är 300 kronor per månad/ tillstånd. Maximalt ett parkeringstillstånd per hushåll.

Vem kan ansöka om tillstånd för boendeparkering?

Alla folkbokförda boende i områdena Norrmalm, Västermalm, Vasastan och Södermalm (se karta för norr och karta för söder).

Varje boendeparkeringsområde är enskilt och tillstånden kan inte användas i annat område än det som tillståndet anger. Varje hushåll kan inneha maximalt ett tillstånd för boendeparkering. Anledningen till detta är att boendeparkering ska ses som ett komplement till de redan befintliga parkeringar som ska finnas vid fastigheten.

Fordonets maximala vikt får inte överskrida 3,5 ton, vilket innebär personbil/ lätt lastbil. Fordonen ska vara registrerade i fordonsregistret och inte vara belagt med brukandeförbud eller körförbud.

Var gäller boendeparkeringen?

Beslutet just nu är att boendeparkering ska införas i områdena Norrmalm, Södermalm, Vasastaden och Västermalm. Kartorna nedan markerar boendeparkeringsområdena. Orange gränslinje markerar boendeparkering och blå gränslinje markerar taxaförändring i området.

Karta för Norrmalm

Karta för Södermalm, Västermalm och Vasastaden

Observera! Det är avgiftsfritt att parkera i orangemarkerat område, utanför den blåa gränslinjen. Du behöver alltså inte ha boendeparkeringstillstånd för att parkera här, men det är en fördel om du vill parkera bilen längre än 24 timmar. Läs mer under "Vad menas med boendeparkering?".

När gäller boendeparkeringen inte?

Då fordonen kommer kunna parkeras längre tid än tidigare, behöver gatorna ha tillfälliga parkeringsförbud som gäller vissa dagar för att underhåll (snöskottning, sopning m.m.) ska kunna ske. Gatorna i varje område kommer delas upp på så vis att det alltid finns parkering tillåten i närheten av den gata/ väg som ska underhållas.

Vilka förändringar sker i gaturummet?

I stället för datumparkering i områdena regleras gatorna på sådant vis att parkering märks upp med vägmärke på de sträckor där parkering är lämplig och märks upp med stannande- eller parkeringsförbud på de sträckor som inte anses lämpliga. Det ska vara enkelt att förstå vilken parkeringsregel som gäller på gatan.

I de fall det anses lämpligt kan vissa smala gator komma att enkelriktas. Detta för att trafiken inte ska hindras och möjliggöra för bättre parkering och underlätta för den som ska parkera var den får parkera.

Vad kostar det utan boendeparkeringstillstånd?

Om du inte har boendeparkeringstillstånd får du betala för att parkera inom de blånmarkerade områdena. Inom blå gränslinje gäller parkeringstid maximalt 24 timmar, avgift 5 kronor per timme, 40 kronor per dygn. Taxan gäller vardagar mellan kl. 08:00-18:00. Det är avgiftsfritt vardag före söndag och helgdag samt helgdag.

Karta för Norrmalm

Karta för Södermalm, Västermalm och Vasastaden

Observera! Det är avgiftsfritt att parkera i orangemarkerat område, utanför den blåa gränslinjen. Du behöver alltså inte ha boendeparkeringstillstånd för att parkera här, men det är en fördel om du vill parkera bilen längre än 24 timmar.