Boendeparkering

Boendeparkering är nu infört på Norrmalm och arbetet har inletts på Västermalm, Vasastaden och del av Södermalm.

Arbetet med införande av boendeparkering är nu färdigt på Norrmalm. Just nu pågår arbete med uppskyltning på Västermalm och kommer sedan att gå vidare till Vasastaden och del av Södermalm. Förberedelser för detta kommer ske i den mån personaltillgång och väder ger oss möjlighet till.

Generellt för område med boendeparkering:
Max P-tid 24 timmar måndag - fredag. Lördag och Söndag får man parkera längre än 24 timmar.

I de fall avgift gäller i området, märks detta ut på tilläggstavlan under P-märket. Avgiften i området gäller generellt måndag - fredag under tiden 08-18 och betalas via SMS eller app enligt anvisning på platsen.

Har du ett boendeparkeringstillstånd får du parkera upp till 7 dygn i följd utan att erlägga avgift. Boendeparkeringstillståndet gäller endast i det område som det är utfärdat i, se exempel på bild Norrmalm syd (NS).

Här ansöker du om boendeparkeringstillstånd.


Har ni problem med betalning eller ansökning, kontakta parkera.se eller läs mer på Parkera.se vanliga frågor och svar om ni inte hittar svaret nedan.

Frågor och svar om boendeparkering

Nedan finner du svaren på de vanligaste frågorna som Skövde kommun får om boendeparkering.

Hur ansöker jag om boendeparkeringstillstånd?

1. Gå till sidan för det parkeringstillstånd du ska registrera. Parkeringstillståndet går alltså inte att köpa från Mina sidor, utan har en egen hemsida som är: https://parkera.se/skovdekommun/boendeparkering

2. Klicka på det tillstånd du vill registrera.

3. Fyll i efterfrågade uppgifter. Tillståndskod av olika typ, som lägenhetsnummer, delas ut av den som ger dig tillstånd att parkera, alltså till exempel hyresvärden eller arbetsgivaren.

4. Klicka på Fortsätt.

5. - För att skapa ett konto hos parkera.se klickar du på Mina sidor och sedan Privatperson under Skapa konto, fyll i uppgifterna. OBS! För detta boendetillstånd krävs att man fyller i sitt personnummer samt är folkbokförd på en adress i området. Verifiera din mail-adress genom att klicka på länken som skickas per mail till den angivna mail-adressen och gå därefter vidare till nästa steg.
- Om du redan har ett konto anger du din mailadress och det lösenord du valde när du skapade kontot och klickar på Logga in.

6. Förutsatt att allt är rätt ifyllt kommer den orange markeringen som nyss stod på Välj produkt ha flyttats till kundvagnen, Köp tillstånd. (Om du inte börjat med att logga in blir du ombedd att göra det innan du kommer vidare till kundvagnen)

Kontrollera att alla uppgifter stämmer.

7. Klicka på Genomför köp. Nu kommer du att få en bekräftelse på att tillståndet har registrerats på mail. I mailet framgår även hur länge tillståndet är giltigt och annan viktig information.

Ansökan sker digitalt via vår webbplats. Om du inte har tillgång till en dator för att ansöka om boendeparkering eller har frågor om hur ansökan går till kan du kontakta Inteleons kundservice, 0770-710 110.

Vad gäller i centrum?

Centrum kommer inte att ingå i införandet av boendeparkering.

Vad kostar det utan boendeparkeringstillstånd?

Om du inte har boendeparkeringstillstånd får du betala för att parkera inom de blåmarkerade områdena. Inom blå gränslinje gäller parkeringstid maximalt 24 timmar, avgift 5 kronor per timme, 40 kronor per dygn. Taxan gäller vardagar mellan kl. 08:00-18:00. Det är avgiftsfritt vardag före söndag och helgdag samt helgdag.

Karta för Norrmalm

Karta för Södermalm, Västermalm och Vasastaden

Observera! Det är avgiftsfritt att parkera i orangemarkerat område, utanför den blåa gränslinjen. Du behöver alltså inte ha boendeparkeringstillstånd för att parkera här, men det är en fördel om du vill parkera bilen längre än 24 timmar.

Vilka förändringar sker i gaturummet?

I stället för datumparkering i områdena regleras gatorna på sådant vis att parkering märks upp med vägmärke på de sträckor där parkering är lämplig och märks upp med stannande- eller parkeringsförbud på de sträckor som inte anses lämpliga. Det ska vara enkelt att förstå vilken parkeringsregel som gäller på gatan.

Vi ber dig vara observant på de vägmärken som talar om vad som gäller på just din gata. Under tiden för införandet i ditt område är detta särskilt viktigt då det kan vara

I de fall det anses lämpligt kan vissa smala gator komma att enkelriktas eller  parkeringsförbud införas. Detta för att räddningstjänst och underhållsfordon ska ta sig fram. Vissa bredare gator kan komma att enkelriktas för att möjliggöra fler parkeringsplatser.

När gäller boendeparkeringen inte?

Då fordonen kommer kunna parkeras längre tid än tidigare, behöver gatorna ha parkeringsförbud på ena sidan av gatan för att underhåll (exempelvis snöskottning, sopning) ska kunna ske.

Var gäller boendeparkeringen?

Beslutet just nu är att boendeparkering ska införas i områdena Norrmalm, Södermalm, Vasastaden och Västermalm. Kartorna nedan markerar boendeparkeringsområdena. Orange gränslinje markerar boendeparkering och blå gränslinje markerar taxaförändring i området.

Karta för Norrmalm

Karta för Södermalm, Västermalm och Vasastaden

Observera! Det är avgiftsfritt att parkera i orangemarkerat område, utanför den blåa gränslinjen. Du behöver alltså inte ha boendeparkeringstillstånd för att parkera här, men det är en fördel om du vill parkera bilen längre än 24 timmar. Läs mer under "Vad menas med boendeparkering?".

Observera även att boendeparkering endast gäller där det sitter vägmärken som anger det.

Vem kan ansöka om tillstånd för boendeparkering?

Alla folkbokförda boende i områdena Norrmalm, Västermalm, Vasastan och Södermalm (se karta över norr och karta över söder).

Varje boendeparkeringsområde är enskilt och tillstånden kan inte användas i annat område än det som tillståndet anger.

Varje hushåll kan inneha maximalt ett tillstånd för boendeparkering. Anledningen till detta är att boendeparkering ska ses som ett komplement till de redan befintliga parkeringar som ska finnas vid fastigheten.

Fordonets maximala vikt får inte överskrida 3,5 ton, vilket innebär personbil/lätt lastbil. Fordonen ska vara registrerade i fordonsregistret och inte vara belagt med brukandeförbud eller körförbud.

Observera - Om du veckopendlar eller av annan anledning anser att du behöver ett parkeringstillstånd. Kontakta skovdekommun@skovde.se

Vad kostar boendeparkeringstillståndet?

Avgiften för boendeparkeringstillstånd är 300 kronor per månad/tillstånd. Maximalt gäller ett parkeringstillstånd per hushåll.

Har ni problem med betalning eller ansökning, kontakta parkera.se eller läs mer på vanliga frågor och svar.

När börjar boendeparkering att införas?

I oktober 2018 tog kommunfullmäktige beslutet att införa boendeparkering i områdena Norrmalm, Södermalm, Vasastaden och Västermalm. Nu gör vi de förberedelser som vi måste innan boendeparkering kan börja fungera rent praktiskt. Sådana förberedelser kan handla om att skylta om gatorna och måla upp parkeringsrutor.

Arbetet med införande av boendeparkering kommer ske succesivt. Vi inleder med att införa boendeparkering under hösten 2019 på Norrmalm, och först ut där är Kansligatan, Rotegatan och Tränggatan. Planen är att vi sedan fortsätter med resten av Norrmalm. Först därefter införs det i Vasastan, Södermalm och slutligen Västermalm. Anledningen till att det är svårt att sätta ett exakt datum för när boendeparkering börjar gälla i områdena är för att vi är väderberoende för att kunna måla parkeringsrutorna.

Ett sms skickas ut till alla telefoner som är registrerade i området när boendeparkering börjar att gälla i just det området. Vi kommer även att sätta upp orangea skyltar på gatorna som berörs när boendeparkeringen börjar att gälla.

Varför införs boendeparkering?

Trafik- och parkeringssituationen i områdena Vasastaden, Södermalm, Västermalm och Norrmalm är ansträngd. Fler fordon nyttjar vägarna både till parkering och transport än tidigare.

Räddningstjänst och andra fordon har vid tillfällen inte kunnat ta sig fram på gator i områdena på grund av parkerade fordon.

Det ska vara lätt att parkera rätt.

Du som boende i området ska lättare hitta en parkeringsplats.

Vad menas med boendeparkering?

Boendeparkering innebär att folkbokförd boende i ett område mot en månadsavgift kan parkera sitt fordon längre tid ån övriga som parkerar i området. Den som har boendeparkeringstillstånd ska kunna parkera upp till sju dygn i följd, medan övriga som parkerar kan stå upp till 24 timmar. All parkering sker i mån av plats.