Boendeparkering

Boendeparkering är nu infört på Norrmalm, Västermalm, Vasastaden och Södermalm.

Generellt för område med boendeparkering:
Max P-tid 24 timmar måndag - fredag. Lördag och Söndag får man parkera längre än 24 timmar.

I de fall avgift gäller i området, finns tilläggstavla med information under P-märket. Avgiften i området gäller generellt måndag - fredag under tiden 08-18 och betalas via SMS eller app enligt anvisning på platsen. Från och med år Januari 2022 är Parkster och Mobill tillgängliga i Skövde.

Har du ett boendeparkeringstillstånd får du parkera upp till 7 dygn i följd utan att erlägga avgift. Boendeparkeringstillståndet gäller endast i det område som det är utfärdat i, se exempel på bild Norrmalm syd (NS).

Boendeparkeringstillstånd ansöks hos Mobill via Mobill.se/skovde. Skapa ditt konto, ange registreringsnummer, adress och fakturering eller betalkort.

Frågor och svar om boendeparkering

Nedan finner du svaren på de vanligaste frågorna som Skövde kommun får om boendeparkering.

Hur ansöker jag om boendeparkeringstillstånd?

Du kan ansöka om boendetillstånd på två sätt. Via Mobills app eller via Mobill.se.
1. Ansök direkt i Mobills parkeringsapp - Ladda ner appen där appar finns

OBS! innan ansökan kan göras måste personnummer vara tillagt under din profil på "mina sidor" på Mobill.se.

  1. Klicka på "Långtidsparkering"
  2. Lägg till ny
  3. Välj fordon
  4. Välj zon
  5. Välj stad "Skövde tillstånd"
  6. Välj "Tillstånd för boende/landsbygd"
  7. Sist men inte minst klickar du på "Ansök om tillstånd"

2. Ansökan via mobill.se

- Logga in och välj Långtidsparkering och följ därefter instruktionerna.

Vid frågor om hur du skapar tillstånd eller registrerar dig hos Mobill, kontakta Mobills kundtjänst vardagar kl 08-18.

Epost: kund@mobill.se
Telefon: 010-207 80 33

Vad gäller i centrum?

Centrum kommer inte att ingå i införandet av boendeparkering.

Vad kostar det utan boendeparkeringstillstånd?

Om du inte har boendeparkeringstillstånd får du betala för att parkera inom de blåmarkerade områdena. Inom blå gränslinje gäller parkeringstid maximalt 24 timmar, avgift 5 kronor per timme, 40 kronor per dygn. Taxan gäller vardagar mellan kl. 08:00-18:00. Det är avgiftsfritt vardag före söndag och helgdag samt helgdag.

Karta för Norrmalm

Karta för Södermalm, Västermalm och Vasastaden

Observera! Det är avgiftsfritt att parkera i orangemarkerat område, utanför den blåa gränslinjen. Du behöver alltså inte ha boendeparkeringstillstånd för att parkera här, men det är en fördel om du vill parkera bilen längre än 24 timmar.

Vilka förändringar sker i gaturummet?

I stället för datumparkering i områdena regleras gatorna på sådant vis att parkering märks upp med vägmärke på de sträckor där parkering är lämplig och märks upp med stannande- eller parkeringsförbud på de sträckor som inte anses lämpliga. Det ska vara enkelt att förstå vilken parkeringsregel som gäller på gatan.

Vi ber dig vara observant på de vägmärken som talar om vad som gäller på just din gata. Under tiden för införandet i ditt område är detta särskilt viktigt då det kan vara

I de fall det anses lämpligt kan vissa smala gator komma att enkelriktas eller  parkeringsförbud införas. Detta för att räddningstjänst och underhållsfordon ska ta sig fram. Vissa bredare gator kan komma att enkelriktas för att möjliggöra fler parkeringsplatser.

När gäller boendeparkeringen inte?

Då fordonen kommer kunna parkeras längre tid än tidigare, behöver gatorna ha parkeringsförbud på ena sidan av gatan för att underhåll (exempelvis snöskottning, sopning) ska kunna ske.

Var gäller boendeparkeringen?

Beslutet just nu är att boendeparkering gäller i områdena Norrmalm, Södermalm, Vasastaden och Västermalm. Kartorna nedan markerar boendeparkeringsområdena. Orange gränslinje markerar boendeparkering och blå gränslinje markerar taxaförändring i området.

Karta för Norrmalm

Karta för Södermalm, Västermalm och Vasastaden

Observera! Det är avgiftsfritt att parkera i orangemarkerat område, utanför den blåa gränslinjen. Du behöver alltså inte ha boendeparkeringstillstånd för att parkera här, men det är en fördel om du vill parkera bilen längre än 24 timmar. Läs mer under "Vad menas med boendeparkering?".

Observera även att boendeparkering endast gäller där det sitter vägmärken som anger det.

Vem kan ansöka om tillstånd för boendeparkering?

Alla folkbokförda boende i områdena Norrmalm, Västermalm, Vasastan och Södermalm (se karta över norr och karta över söder).

Varje boendeparkeringsområde är enskilt och tillstånden kan inte användas i annat område än det som tillståndet anger.

Varje hushåll kan inneha maximalt ett tillstånd för boendeparkering. Anledningen till detta är att boendeparkering ska ses som ett komplement till de redan befintliga parkeringar som ska finnas vid fastigheten.

Fordonets maximala vikt får inte överskrida 3,5 ton, vilket innebär personbil/lätt lastbil. Fordonen ska vara registrerade i fordonsregistret och inte vara belagt med brukandeförbud eller körförbud.

Observera - Om du veckopendlar eller av annan anledning anser att du behöver ett parkeringstillstånd ansöker du som vanligt hos Mobill.se och ärendet behandlas sedan separat, vilket kan innebära att handläggningstiden tar längre tid än normalt samt att vi kan begära kompletterande uppgifter som styrker ditt behov av boendeparkeringstillstånd.

Vad kostar boendeparkeringstillståndet?

Avgiften för boendeparkeringstillstånd är 300 kronor per månad/tillstånd. Maximalt gäller ett parkeringstillstånd per hushåll.

Har ni problem med betalning eller ansökning, kontakta mobill.se eller läs mer på vanliga frågor och svar.

När börjar boendeparkering att införas?

I oktober 2018 tog kommunfullmäktige beslutet att införa boendeparkering i områdena Norrmalm, Södermalm, Vasastaden och Västermalm. Boendeparkering är  idag infört i de områdena.

Det finns i dag inga beslut att införa boendeparkering i andra områden.

Varför införs boendeparkering?

Trafik- och parkeringssituationen i områdena Vasastaden, Södermalm, Västermalm och Norrmalm är ansträngd. Fler fordon nyttjar vägarna både till parkering och transport än tidigare.

Räddningstjänst och andra fordon har vid tillfällen inte kunnat ta sig fram på gator i områdena på grund av parkerade fordon.

Det ska vara lätt att parkera rätt.

Du som boende i området ska lättare hitta en parkeringsplats.

Vad menas med boendeparkering?

Boendeparkering innebär att folkbokförd boende i ett område mot en månadsavgift kan parkera sitt fordon längre tid ån övriga som parkerar i området. Den som har boendeparkeringstillstånd ska kunna parkera upp till sju dygn i följd, medan övriga som parkerar kan stå upp till 24 timmar. All parkering sker i mån av plats.