Nyttoparkeringskort

Verksamheter som har särskilda behov av att parkera i samband med arbete kan ansöka om nyttoparkeringskort. Det kan handla om hantverkare, service till fast utrustning i fastigheter, hemsjukvård och liknande. Med ett nyttoparkeringskort får din uppmärkta firmabil stå där det normalt är parkeringsförbud.

Nyttoparkeringstillsånd ansöks hos Mobill

Handläggningstid är 1-5 arbetsdagar från att Mobill mottagit ansökan tills att ni får återkoppling om ert ärende. Frågor gällande pågående ansökningar hänvisas till Mobills support.

Hur ansöker jag?

Klicka här för att ansöka om nyttoparkeringstillstånd. 

Fyll i formuläret och välj typ av tillstånd. Inom 5 arbetsdagar kontaktar Mobill er enligt de kontaktuppgifter ni angivit för att färdigställa ert tillstånd.
När ansökan är beviljad och det är dags att börja nyttja ditt Nyttoparkeringstillstånd, behöver du även starta en parkering i Mobills app för digital parkering för att tillståndet ska vara aktivt.

1. Starta Mobills app
2. Välj korttidsparkering
3. Välj zonkod 55401 (för nyttobiljett A) och zonkod 55402 (för nyttobiljett B, personal inom vård-och omsorg)
4. Starta parkering. Parkeringen avslutas automatiskt efter 3 timmar

Det är upp till nyttoparkören att se till att den gör det som krävs för att tillståndet ska vara giltigt.

Minsta längd för tillstånd är 1 månad och längsta 1 år.
Kostnad för nyttoparkeringskortet är 3000 kr/år, 1500kr/halvår, 900kr/kvartal eller 300 kr/mån inkl. moms. Avgiften ska ses som förskottsbetald parkeringsavgift istället för att betala i automat varje gång.
För företag och verksamhet som arbetar med vård och omsorg kan söka ett nyttokort som har kostnad 1500 kr/år 750kr/halvår 450 kr/kvartal eller 150 kr/månad inklusive moms.  Detta anges i ansökningen hos Mobill nyttobiljett B.

Villkor för nyttoparkering:

 • Tillståndet är giltigt på gatu- och kvartersmark som omfattas av lokal trafikföreskrift i Skövde kommun
 • I första hand ska, om möjligt, anordnad parkeringsplats användas.
 • Tillståndet får endast nyttjas för yrkesmässig verksamhet.
 • Fordonet som nyttjar tillståndet ska vara uppmärkt firmabil.
 • Tillståndet är giltigt maximalt 3 timmar där parkering är kortare än tre timmar.
 • Tillståndet är giltigt maximalt 3 timmar där det är parkeringsförbud. Detta är endast tillåtet i de fall parkering kan ske utan fara för trafiksäkerheten.
 • Tillståndet är giltigt på avgiftsbelagd parkeringsplats utan att betala avgift.
 • Digitala tillstånd är endast giltiga enligt de villkor som framgår vid svar på ansökan från handläggare.

 

 • Tillståndet är inte giltigt i P-hus Mode
 • Tillståndet är inte giltigt vid innehavarens ordinarie arbetsplats eller vid innehavarens bostad.
 • Tillståndet är inte gilitgt i andra kommuner.
 • Tillståndet är inte giltigt på gångfartsområde, parkering avsedd för visst fordonsslag exempelvis laddplats, rörelsehindrad eller på ändamålsplats exempelvis lastplats, på- och avstigningsplats.
 • Tillståndet är inte giligt på privat mark (exempelvis P-hus Commerce och P-hus Vasaporten).
 • Tillståndet är inte giltigt om det sker i strid mot trafikförordningen (ex. parkering i korsning, på förbud att stanna och parkera, på huvudled, framför övergångsställe med mera)