Motorcykelparkering

Om du ska parkera din motorcykel eller moped klass I gäller samma regler som för personbil.

  • Du ska betala avgift för motorcykel och moped klass I om platsen är avgiftsbelagd
  • Du kan låsa fast din biljett i en hållare som går att köpa hos olika företag
  • Du får inte parkera på gång- eller cykelbana eller utanför vägen

 

Sommarparkering

Under sommaren (normalt maj till september) reserveras några bilparkeringsplatser för motorcykel och moped klass I på södöstra delen av Sandtorgets parkering. På dessa särskilda platser är det ingen avgift.

Moped klass II

För moped klass II gäller samma parkeringsregler som för cykel. Detta innebär att du får parkera på gång- och cykelbanor.