När börjar boendeparkering att införas?

I oktober 2018 tog kommunfullmäktige beslutet att införa boendeparkering i områdena Norrmalm, Södermalm, Vasastaden och Västermalm. Boendeparkering är  idag inför i Norrmalm och Västermalm.

Arbetet med införande av boendeparkering kommer därefter att ske succesivt. 

Ett sms skickas ut till alla telefoner som är registrerade i området när boendeparkering börjar att gälla i just det området. Vi kommer även att sätta upp orangeskyltar på gatorna som berörs när boendeparkeringen börjar att gälla.

Datum