Varför införs boendeparkering?

Trafik- och parkeringssituationen i områdena Vasastaden, Södermalm, Västermalm och Norrmalm är ansträngd. Fler fordon nyttjar vägarna både till parkering och transport än tidigare.

Räddningstjänst och andra fordon har vid tillfällen inte kunnat ta sig fram på gator i områdena på grund av parkerade fordon.

Det ska vara lätt att parkera rätt.

Du som boende i området ska lättare hitta en parkeringsplats.

Datum