Vem kan ansöka om tillstånd för boendeparkering?

Alla folkbokförda boende i områdena Norrmalm, Västermalm, Vasastan och Södermalm (se karta över norr och karta över söder).

Varje boendeparkeringsområde är enskilt och tillstånden kan inte användas i annat område än det som tillståndet anger.

Varje hushåll kan inneha maximalt ett tillstånd för boendeparkering. Anledningen till detta är att boendeparkering ska ses som ett komplement till de redan befintliga parkeringar som ska finnas vid fastigheten.

Fordonets maximala vikt får inte överskrida 3,5 ton, vilket innebär personbil/lätt lastbil. Fordonen ska vara registrerade i fordonsregistret och inte vara belagt med brukandeförbud eller körförbud.

Observera - Om du veckopendlar eller av annan anledning anser att du behöver ett parkeringstillstånd ansöker du som vanligt hos Mobill.se och ärendet behandlas sedan separat, vilket kan innebära att handläggningstiden tar längre tid än normalt samt att vi kan begära kompletterande uppgifter som styrker ditt behov av boendeparkeringstillstånd.

Datum