Vilka förändringar sker i gaturummet?

I stället för datumparkering i områdena regleras gatorna på sådant vis att parkering märks upp med vägmärke på de sträckor där parkering är lämplig och märks upp med stannande- eller parkeringsförbud på de sträckor som inte anses lämpliga. Det ska vara enkelt att förstå vilken parkeringsregel som gäller på gatan.

Vi ber dig vara observant på de vägmärken som talar om vad som gäller på just din gata. Under tiden för införandet i ditt område är detta särskilt viktigt då det kan vara

I de fall det anses lämpligt kan vissa smala gator komma att enkelriktas eller  parkeringsförbud införas. Detta för att räddningstjänst och underhållsfordon ska ta sig fram. Vissa bredare gator kan komma att enkelriktas för att möjliggöra fler parkeringsplatser.

Datum