Hitta hit

Parkeringshuset ligger mellan Hjovägen och Stationsgatan, i direkt anslutning till Regionens hus och Skövde Centralstation. In- och utfart kan ske från båda gatorna via en lokalgata väster om parkeringshuset.

Datum