Allmänna bestämmelser (ABVA)

De allmänna bestämmelserna för användande av den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun, även kallade ABVA, reglerar i detalj hur du får använda de vattentjänster du har tillgång till.

För att det ska vara enkelt för dig att veta vad som gäller när du använder den allmänna VA-anläggningen har vi sammanställt vilka regler som gäller i dokumentet "Allmänna bestämmelser för brukande av Skövde kommun allmänna VA-anläggning". Bestämmelserna omnämns oftast med sitt förkortade namn, ABVA.

Du hittar det i dokumentfliken på den här sidan.

De allmänna bestämmelserna har kompletterats med mer detaljerade spillvattenbestämmelser. Läs mer på vår sida om spillvattenbestämmelser.