Lagen om allmänna vattentjänster

Vattentjänstlagen reglerar rättigheter och skyldigheter inom verksamhetsområdet

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, ibland kallad för vattentjänstlagen, är den lag som reglerar de grundläggande förutsättningarna för den allmänna VA-anläggningen. I lagens första paragraf kan definieras lagens syfte:

"Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön."

Läs mer om lagen på Riksdagens hemsida.