Spillvattenbestämmelser

Spillvattenbestämmelserna är en bilaga till de allmänna bestämmelserna för Skövde kommuns allmänna VA-anläggning.

De allmänna bestämmelserna för Skövde kommuns allmänna VA-anläggning kompletteras av en bilaga för spillvattenbestämmelser. I dokumentet specificeras bland annat vad Skövde kommun anser avses med begerppet hushållsspillvatten.

Du hittar dokumentet i dokumentfliken på den här sidan.

De allmänna bestämmelserna hittar du här.