Riktlinjer för dagvattenhantering

Skövde kommun har riktlinjer för dagvattenhantering.

Riktlinjer för dagvattenhantering

För att fastighetsägare ska kunna anpassa sig till Skövde VA:s krav på dagvattenhantering finns ett dokument med riktlinjer för dagvattenhantering. Du hittar dokumentet i dokumentfliken på den här sidan.

Läs mer om dagvattenhantering i Skövde kommun här.