Ledningskollen

Om du behöver få information om det finns några VA-ledningar i marken, exempelvis inför en grävning, kan du ta kontakt med oss via tjänsten Ledningskollen.

Ska du gräva och vill se om det finns några VA-ledningar i marken? Då kan du kontakta oss genom tjänsten Ledningskollen. Tjänsten är primär kontaktväg till Skövde VA vid frågor om ledningsnätet. Genom att ställa din fråga om ledningsdragning där kan du i de flesta fall få svar direkt.

Vi finns självklart tillgängliga för utsättning eller fortsatta frågor kring vårt ledningsnät. Vi har stundtals mycket att göra och behöver därför ha några dagar på oss innan vi kan sätta ut våra ledningar.