Verksamhetsområden

Inom verksamhetsområden för den allmänna VA-anläggningen har Skövde kommun en skyldighet att ordna med vattentjänster. Vilka vattentjänster som ordnas beror på områdets behov och förutsättningar.

Vad är ett verksamhetsområde?

Verksamhetsområden är de områden inom vilka VA-huvudmannen har som skyldighet att ordna en eller flera vattentjänster. VA-huvudmannen ska fastställa verksamhetsområdet med dess gränser samt vilka fastigheter som ingår. Det är endast kommun, kommunalt bolag eller kommunalförbund som kan vara huvudman för en allmän VA-anläggning. I Skövde är kommunen huvudman för den allmänna VA-anläggningen.

Ett verksamhetsområde kan avse en eller flera av de tre vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Vilka av vattentjänsterna en fastighet har tillgång till beror på vilka tjänster som beslutats för ett specifikt område.

Som fastighetsägare är du avgiftskyldig enbart för de vattentjänster som beslutats om för din fastighet. På samma sätt är kommunen enbart skyldig att ordna med de vattentjänster som beslutats om för den delen av ett verksamhetsområde.

Karta över verksamhetsområden

I dokumentfliken på den här sidan kan du se en karta över alla verksamhetsområden för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun.

Anslutning kan vara möjlig för fastigheter utanför verksamhetsområden

Det kan vara möjligt för en fastighet utanför ett verksamhetsområde att ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen. Detta förutsätter att både berörda fastighetsägare och VA-huvudmannen samtycker till anslutningen. Du kan läsa mer om det på sidan om att ansluta fastigheter utanför verksamhetsområdet.