Utbyggnadsområden

I takt med att Skövde kommun växer är det Skövde VA:s uppgift att tillhandahålla rent dricksvatten och omhänderta spill- och dagvatten i nya områden. I vissa fall kan det av hälso- och miljöskäl även ske utbyggnad i områden med befintlig bebyggelse. På den här sidan kan du läsa om aktuella utbyggnadsprojekt.

Pågående utbyggnadsområden

Just nu pågår arbetet med att bygga ut den allmänna VA-anläggningen i Truvet. Arbetet beräknas vara klart hösten 2024.