Projektering

För att du som projektör ska veta vad som gäller vid projektering och anläggande av VA-installationer i Skövde kommun har vi tagit fram en VA-handbok med AMA-tillägg.

VA-handbok med AMA-tillägg

Det ska vara enkelt att veta vad som gäller vid projektering och anläggande av VA-installationer i Skövde kommun. Därför har vi skapat en VA-handbok med kompletteringar till AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning). Kompletteringarna i VA-handboken är tillämpliga för alla VA-arbeten som görs i Skövde kommun. Du hittar VA-handboken under Dokument-fliken på denna sida.