Pool och badtunna

Det går bra att fylla på din pool eller badtunna med dricksvatten från den allmänna VA-anläggningen. När poolen eller badtunnan ska tömmas på vatten är det enklast att leda ut vattnet på gräsmatta eller annan lättgenomsläpplig yta.

Fylla på vatten

Vid påfyllning av poolvatten går det bra att använda dig av dricksvatten från det kommunala VA-nätet. Enklast gör du detta med hjälp av en trädgårdsslang. Påfyllning ska ske långsamt och gärna under en tid då belastningen på dricksvattennätet är låg (exempelvis under kväll och natt).

Det är viktigt att se till att det hela tiden är luft mellan slangmunstycket och poolvattnet. Om slangmunstycket hamnar i vattnet finns det nämligen risk för återströmning. Det kan leda till att poolvatten sugs tillbaka in i ledningen och förorenar dricksvattennätet.

Tömma ut vatten

Innan tömning sker är det mycket viktigt att alla poolkemikalier är förbrukade alternativt neutraliserade. Om du använder klor som desinfektionsmedel måste poolvattnet avkloreras innan du kan släppa ut det.

Det rekommenderade sättet att tömma poolen eller badtunnan på är att leda ut vattnet på en gräsmatta eller annan lättgenomsläpplig yta. Om det inte är möjligt kan vattnet sim sista åtgärd tömmas i ett av fastighetens avlopp, det vill säga tömmas ner i den allmänna VA-anläggningens spillvattenledningar.