Vårt dricksvatten

Rent vatten är livsviktigt

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Tillgången till rent dricksvatten är en grundläggande förutsättning för att vårt samhälle ska fungera – för att människor ska kunna leva, för att industrier ska kunna producera och för att sjukhusen ska kunna ge vård.

Dricksvattnet hämtas i Vättern

I Skövde kommun kommer det ordinarie dricksvattnet från sjön Vättern. Vattnet köps in från kommunalförbundet Skaraborgsvatten, som levererar dricksvatten till Skövde, Skara och Falköping. 

Tidan får inte sitt dricksvatten från Vättern. De får istället sitt vatten från Moholm i Töreboda kommun.

Reservvattentäkter

Om den ordinarie vattenleveransen avbryts eller om leveranskapaciteten minskar kan Skövde kommun börja använda en eller flera av de reservvattentäkter som finns i kommunen. Det finns totalt åtta reservvattentäkter i Skövde. Samtliga vattentäkter är skyddade genom ett vattenskyddsområde.

Hårdhetsgrad

Vätternvattnet är ett mjukt vatten (3,4 dH), vilket betyder att halten av kalcium och magnesium är låg. Även Moholmsvattnet är klassat som mjukt (3,5 dH). Det gör att du kan använda den lägsta dosen av tvättmedel på förpackningen.