Missfärgat vatten

I de allra flesta fall är missfärgat vatten helt ofarligt. För säkerhets skull rekommenderar Skövde VA ändå att du inte dricker det eller använder det till matlagning. Genom att observera färgen på missfärgningen kan du lära dig något om varför missfärgningen uppstått.

Missfärgat vatten 

Ibland ser inte dricksvattnet ut som vi är vana vid. Missfärgningar kan uppstå på grund av en rad orsaker, men är i de flesta fall helt ofarliga. För säkerhets skull rekommenderar Skövde VA ändå att du inte använder det till mat och dryck.

Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. För att undvika detta, spola vatten ur flera kranar till dess att vattnet i samtliga kranar är klart. Och du, avstå från att tvätta de dagar vi har meddelat att vi utför ledningsarbeten i ditt närområde.

Här kan du läsa mer om hur du kontaktar oss om du upplever missfärgat vatten.

Vanliga orsaker (och åtgärder) till missfärgning

Det finns många olika orsaker till missfärgningar. Här listar vi de absolut vanligaste missfärgningarna, vad de beror på och hur du kan avhjälpa dem.

Gult eller brunt vatten

Gul eller brun missfärgning är som regel ett tecken på att rost (små partiklar av järnoxid) har följt med vattnet från ledningarna. Rostpartiklar kan lossna vid tryckförändringar i ledningen, vilket uppstår vid exempelvis läckor och arbete med ledningsnätet.

Vatten som missfärgats av ledningsrost är inte farligt att dricka, men ser inte så roligt ut och bör därför åtgärdas. Oftast räcker det med att öppna en kran och spola en stund för att vattnet ska bli klart igen.

Gult, brunt eller grumligt vatten kan också bero på humus.

Vitt eller gråvitt vatten

Om vattnet är vitt eller gråvitt beror det oftast på luft som bildar mikrobubblor när det tappas upp. Efter någon minut försvinner bubblorna, och det är helt ofarligt att dricka vattnet.

Vita avlagringar i vattnet kan bero på kalk.

Svart vatten

Svart missfärgning är som regel ett tecken på att mangan, ett grundämne som finns naturligt i grundvattnet, har lossnat från ledningarna och följt med vattnet. Mangan kan precis som järnoxid lossna vid tryckförändringar i ledningen.

Vatten som missfärgats av mangan är inte farligt att dricka, men ser inte så roligt ut och bör därför åtgärdas. Oftast räcker det med att öppna en kran och spola en stund för att vattnet ska bli klart igen.