Bild på måltidspersonal som samtalar med elev.

Specialkost

Rutinen för hur Skövde kommun hanterar specialkost och anpassade måltider är väl förankrat och beslutat i samarbete med Skaraborgs sjukhus.

Vad menas med specialkost?

Med specialkost menas mat som anpassas efter särskilda behov så som allergier, intoleranser eller andra medicinska skäl (ex. celiaki). All form av specialkost anpassas efter dagens lunch.

Ansök om specialkost inför varje nytt läsår

Ansökan om specialkost ska göras via e-tjänst (till höger) innan varje nytt läsår startar och när behov uppstår eller förändras. Inkommer ingen ny ansökan innan läsåret startar lagas ingen specialkost. Specialkost börjar serveras först efter godkänd ansökan.

Vad krävs för att få specialkost?

För att säkerställa att rätt specialkost erbjuds krävs att aktuellt sjukvårdsintyg bifogas ansökan. Vid kroniska diagnoser bifogas årligen det sjukvårdsintyg man en gång fått från sjukvården.

Sjukvårdsintyget ska vara skrivet av läkare inom specialistvård för barnmedicin eller av specialistläkare i barnmedicin. Undantag är celiaki där dietister inom specialistvård också kan skriva intyg.

Vid konstaterat behov av specialkost inom primärvård ska barn remitteras vidare till specialistvård inom Skaraborgs sjukhus (om inte den behandlande läkaren är specialist inom barnmedicin). 

Laktoslåg mat

Maten som serveras i kommunala skolor och gymnasier klassas som laktoslåg. Vid behov av laktosfri dryck finns det att tillgå i skolrestaurangerna.

I kommunala förskolor serveras inte laktoslåg mat utan godkänd specialkostansökan då laktosintolerans är extremt ovanligt vid så låg ålder och behovet ska då konstateras på specialistnivå.

Vad menas med anpassade måltider?

Med anpassade måltider menas mat och måltider som anpassas efter en persons religion, etiska ställningstaganden eller funktionsnedsättning.

Veganska, vegetariska eller fläskfria måltider i…

…skolan

Fläskfria och vegetariska alternativ finns att tillgå i skolrestaurangerna för den som har behov. Finns behov av både specialkost och vegetariska/fläskfria måltider görs ansökan för specialkost via e-tjänst (till höger) och behovet av vegetariska/fläskfria måltider meddelas direkt till köket.

För den med behov av veganska måltider krävs ansökan via e-tjänst (till höger).

…förskolan

Vid behov av fläskfria, veganska eller vegetariska måltider i kommunala förskolor krävs ansökan via e-tjänst (till höger).

Anpassade måltider vid funktionsnedsättning

Vid funktionsnedsättningar som medför stora svårigheter att delta i ordinarie måltid kan verksamheten behöva erbjuda anpassade måltider. Anpassningen görs stegvis med det långsiktiga målet att barnet/eleven med tiden ska äta så varierat som möjligt efter de förutsättningar som finns.

Har ditt barn behov av anpassningar i måltiden som beror på funktionsnedsättning ta kontakt med barnets närmsta pedagog som tillsammans med elevhälsoteamet kan göra en bedömning.