Aktualitetsprövning av översiktsplanen

En aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan har genomförts under hösten 2017-våren 2018. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 att översiktsplanen är fortsatt aktuell som underlag vid planering och beslut i enlighet med plan- och bygglagens bestämmelser. Arbete pågår med en ny översiktsplan, ÖP 2040. Till dess att den antas gäller fortsatt ÖP 2025.

Beslutsunderlag för aktualitetsprövning finns att läsa till höger.