Aktualitetspröving av översiktsplanen

En aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan har genomförts under hösten 2017-våren 2018. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 att översiktsplanen är fortsatt aktuell som underlag vid planering och beslut i enlighet med plan- och bygglagens bestämmelser.

Beslutsunderlag för aktualitetsprövning finns att läsa till höger.