Tillstånd, lokaler och fastigheter

Kräver ej e-legitimation Felanmälan fastigheter
Felanmälan och ärendehantering för dig som är lokalhyresgäst hos Skövde kommun.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Företagsregister
 Sök bland alla företag i Skövde kommun.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Grävtillstånd för gatumark, intill träd eller grönyta
Om du ska gräva, lägga eller underhålla lednigar inom allmän platsmark, måste du söka tillstånd hos Skövde kommun.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Lediga lokaler
Sök lediga lokaler, lämpade för näringsverksamhet, i Skövde kommun.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Parkeringstillstånd för nyttotrafik
Ansökan om parkeringstillstånd för nyttoparkeringskort för dig som använder ditt fordon i tjänsten och regelbundet fraktar skrymmande gods eller verktyg.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Du som är rörelsehindrad och folkbokförd i Skövde kommun kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Serveringstillstånd
Ansökan om stadigvarande och tillfälligt serveringstillstånd. Du kan även lägga till och ta bort serveringsansvarig personal.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Trafikanordningsplan/TA-plan
Ansökan om trafikanordningsplan för väg- och gatuarbeten.

Kräver e-legitimation Servering folköl, anmälan
Anmälan om försäljning eller servering av folköl (klass 2). E-tjänsten kräver e-legitimation.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Tobakstillstånd
Ansökan om tobakstillstånd. Här kan ansökan om att få sälja tobak och liknande produkter.

Datum