En bild på en person som tittar neråt och har på sig en grå tröja med Skövdes logotyp

POSOM - Kommunens krisgrupp

Kommunens krisgrupp ska hjälpa till vid större olyckor och katastrofer när drabbade och deras anhöriga behöver hjälp med psykiskt och socialt omhändertagande.

I kommunens krisorganisation är POSOM-gruppens uppgift att organisera det individuella stödet, psykosocialt omhändertagande vid större olyckor och katastrofer då samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Arbetet är inriktat på att försöka lindra i akuta situationer och därigenom förebygga psykisk ohälsa på sikt.
 

Arbetet för krisgruppen innebär bland annat att 

  • vara stödpersoner
  • ge samtals-/krisstöd i akuta situationer
  • upprätta informations- och stödcentrum
  • samverka med övriga av olyckan berörda organisationer 
  • hjälpa människor vidare efter akuta insatser till andra resurser i samhället för hjälp på längre sikt
  • i ett akutläge kan det även finnas behov av att erbjuda praktiska insatser i form av inkvartering, mat kläder etcetera.

Vilka ingår i krisgruppen?

I krisgruppen ingår personal från bland aannat kommunens socialtjänst, skola och omvårdnad som samverkar med polis och närhälsan. Krisgruppen sammankallas och leds av socialchefen eller av denne utsedd person.