En bild med grannsamverkans logotyp och texten vår kommun stödjer grannsamverkan.

Starta Grannsamverkan i Skövde kommun

I korthet är syftet med Grannsamverkan att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Skövde grannsamverkan drivs i samverkan mellan Skövde kommun, polisen och huvudkontaktombuden för Skövde grannsamverkan Ewa och Lennart Degerhult.

För att starta en grupp krävs att fastighetsägare i ett avgränsat område kommer överens om att starta en samverkansgrupp och utser två kontaktpersoner som håller ihop arbetet.

När ni fått in tillräckligt många som är intresserade kontaktar ni grannsamverkan@degerhult.se för att de ska hålla ett uppstartsmöte för gruppen samt dela ut skyltar.

Varför ska jag göra detta?
Enligt senaste utvärderingen, från Malmö högskola, kan boende minska inbrotten med så mycket som 36 % i ett bostadsområde med metoden. Dessutom kostar det ingenting att starta upp. Skyltar och broschyrer är gratis och Skövde Grannsamverkan hjälper er igång.

Har du några frågor skriv till Ewa och Lennart Degerhult på grannsamverkan@degerhult.se så får du svar på dessa.